วัสดุที่ใช้ในการทำ ตรายาง มีอะไรบ้าง

วัสดุที่ใช้ในการทำตรายาง

วัสดุที่ใช้ในการทำตรายางในปจจุบันมีหลายชนิด  ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดมีวิธีการในการผลิตต่างกัน จากประสบการณ์พบว่ามีวัสดุอยู่3ตัวที่เป็นที่นิยม ดังนี้ ตรายางเรซิ่น ตรายางยางพารา ตรายางพลาสติกหล่อ

ตรายางเรซิ่น

ใช้ในการทำ ตรายาง เป็นพลาสติกเหลวชนิดหนึ่ง เมื่อนำมาทำปฏิกิริยากับตัวเร่งพร้อมให้ความร้อนด้วยแสง จะทำให้เกิดแข็งตัวเป็นรูปร่างที่ต้องการ เมื่อเราต้องการตรายางรูปแบบใด ก็จะสร้างเป็นงานกราฟฟิคขึ้นมาจากนั้นก็จะนำไปเข้ากระบวนการ  ซึ่งใช้เวลาไม่นาน ก็จะได้ตรายางที่เป็นเรซิ่นออกมา นำไปตัด ให้เป็นรูปร่างแล้วติดเข้าที่ด้าม อาจเป็นด้ามพลาสติกธรรมดา หรือเป็นตรายางหมึกในตัวก็ได้ ตัวเรซิ่นที่ใช้กันอนู่ใที่นปัจจุบันมี2สี คือสีส้ม และสีใส(พอใช้ไปนานๆก็จะเริ่มขุ่นและออกเหลืองนิดๆ ข้อดีของเรซิ่นในการทำตรายางก็คือ มีราคาถูก แต่ข้อเสียจะมีอายุการใช้งานจำกัด

ตรายางพารา

กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ เพราะมีความทนทาน ใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน ยางพาราที่ใช้ในการทำ ตรายางยังแบ่งออกเป็น2ประเภท

ประเภทแรกทำจากยางดิบทีอัดให้เป็นแผ่น ขั้นตอนในการทำตรายางจากยางประเภทนี้ จะต้องทำเป็นบล็อกขึ้นมาก่อน ซึ่งขั้นตอนในการทำเราจะนำเสนอในโอกาสหน้า พอได้บล็อกมาแล้ว ต้องนำมาอัดกับตัวยางด้วยเครื่องที่สามารถควบคุมความร้อนได้ซึ่งการทำตรายางแบบนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญพอสมควร

ประเภทหนึ่งเป็นยางสังเคราะห์ ซึ่งทำมาเป็นยางสำเร็นรูป ยางแบบนี้ในกรณีจะทำให้เป็นตรายางในรูปแบบต่างๆ จะต้องใช้เครื่องเลเซอร์นการแกะสลักท่าเนั้น ข้อดีคือมีความแม่นยำสูงมาก และยางพาราทั้งสองแบบนี้พอเป็นตรายางแล้วมีระยะเวลาในการใช้งานที่นานมาก และสามารถใช้งานได้ทั้งด้ามธรรมดา และตรายางหมึกในตัว

ตรายางหล่อ

เป็นพลาสติกแข็งที่หล่อสำเร็จรูปส่วนใหญุใช้กับงานตรายางที่เป็นรูปร่างคงที่ เช่นตรายางที่ใช้เป็นสื่อการสอน หรือตรายางสำเร็จรูปที่เป็นคำเฉพาะ ไม่สามารถออกแบบให้เป็นไปตามต้องการของผู้ใช้ได้ ข้อดีคือมีราคาถูกมากเพราะสามารถทำออกมาได้จำนวนมากต่อการผลิตตรายาง1รูปแบบ ต้นทุนการผลิตจะต่ำ แต่เนื้อยางจะแข็งมาก มีผู้นิยมใช้น้อย