ตรายางวันที่

ตรายางวันที่

ตรายางวันที่

ตรายางวันที่แบรนด์TRODATเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น

การใช้ตรายางวันที่แทนการเขียนด้วยมือ เพิ่มความสะดวก และความถูกต้องในธุรกิจ  โดยสามารถปรับวัน เดือน ปีให้ตรงความต้องการ มีขนาดและรูปแบบให้ใช้ตรงกับธุรกิจของลูกค้า รับประกันความคงทน แข็งแรง มีสีสันสวยงามเนื่องจากเป็นTRODATแบรนด์อันดับ 1จากประเทศออสเตรีย

ตรายางวันที่ แสตมป์2สี

ตรายางวันที่ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาดให้เลือกตามขนาดที่ต้องการใช้งาน มีวันที่อยู่ตรงกลาง และสามารถสร้างตัวอักษรให้อยู่ด้านบนและด้านล่างวันที่ นอกจากนั้นยังสามารถทำให้เป็น2สีหรือมากกว่าได้

ตรายางวันที่แบบจตุรัส

ตรายางหมึกในตัววันที่ รูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ทำเป็นหลายสีได้เช่นกัน เช่นใช้โลโก1สี ใส่ตัวอักษร1สี และตัวเลข วัน เดือน ปี 1สี ลักษณะแบบนี้ก็ทำได้เช่นกัน