ทำไมถึงควรใช้ยางพาราในการทำตรายาง

เนื้อยางทำจากยางพาราคุณภาพนำเข้า แกะสลักด้วยเครื่องเลเซอร์ ตัวหนังสือคมชัด ไม่ล้มง่าย

ยางพาราธรรมชาติจะมีสมบัติที่ดีหลายประการ อาทิเช่น มีความต้านทานแรงดึง (tensile strength) สูงทนต่อการเสื่อมสภาพเมื่อได้รับความร้อน แสง

และโอโซนในอากาศได้ในระดับปานกลาง ตรายางปกติจะมีการใช้งานหลายครั้งมากในแต่ละวัน โคยเฉพาะในส่วนของงานราชการ

ซึ่งต้องมีประชาชนไปติดต่ออยู่เป็นประจำ มีการใช้ตรายางเพื่อประทับลงบนเอกสารเยอะมาก หรือที่เป็นบริษัทเอกชน อย่างเช่นธนาคารก็มีการใช้ตรายางเป็นจำนวนมากในแต่ละวันเช่นกัน

เนื่องจากอายุของยางที่ใช้ทำตรายาง ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ใช้ตรายางทำให้ เนื้อยางแบบอื่นยุบ และล้มเร็วเมื่อใช้ไปในเวลาไม่นาน

ผลดีของยางพาราอีกอย่างหนึ่งก็คือ บางครั้งที่ต้องใช้สีเคมีสำหรับงานที่ต้องการความทนทานไม่ลอกง่าย เช่นงานถุงใส่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก ถุงกระดาษที่เป็นเนื้อหยาบใส่ชานม หนัง แก้ว โลหะ

วัสดุพวกนี้ต้องใช้หมึกพิเศษ ตรายางที่ทำด้วยยางพารามีคุณสมบัติตรงคือมีความต้านทานแรงดึงเปรียบเหมือนการประทับตรายางซ้ำหลายครั้ง

และสามารถทนสีเคมีได้ดีกว่าตรายางแบบอื่นจึงตอบโจทย์ในเรื่องความทนทานได้