10ขั้นตอนในการทำ ตรายางด่วน

10ขั้นตอนในการทำตรายางด่วนมีบ่อยครั้งที่ลูกค้ามีความต้องการใช้งาน ตรายางด่วน สาเหตุหลักที่พบบ่อยมากคือทำมาแล้วใช้ไม่ได้ ซึ่งอาจมาจากการออกแบบที่ผิดพลาดหรืออาจเกิดจากขั้นตอนการผลิตมาจากที่อื่น ในส่วนของร้าน”ตรายางมีสุข”ได้กำหนดขั้นตอนการผลิต ตรายางแบบรับได้เลยภายในครึ่งวัน ไว้ดังนี้

  • ลูกค้ามีแบบอยู่แล้วเป็น file illustrator

เป็นหลักเบื้องต้นในกรณีที่ ตรายางที่ต้องการด่วนนั้นมีรูปด้วยและต้องวาดใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะ

  • เป็นข้อความเท่านั้น

ถ้ามีเฉพาะะตัวหนังสือ เช่น ชื่อ ตำแหน่ง ลายเซ็นต์ หนือข้อความสำเร็จรูปแบบนี้ทำได้เลย

  • ส่งแบบหรือข้อความ

ช่องทางที่ลูกค้าสามารถส่งแบบคือ email: mesukstamp@gmail.comหรือ Line: @mesuk11

  • ร้านตรวจแบบและส่งกลับให้ตรวจ

ในกรณีที่เป็น illustrator จะตรวจความถูกต้องก่อนยิงเลเซอร์ ในกรณีเป็นข้อความ ช่างจะทำแบบแล้วส่งกลับให้ลูกค้าดูก่อน

  • ลูกค้ายืนยันความถูกต้อง

หลังจากตรวจสอบแบบ ในกรณีที่แบบถูกต้อง ลูกค้าต้องทำการจ่ายเงินตามราคาที่ตกลงกัน

  • ยิงยางด้วยเครื่องเลเซอร์

ทางร้านจะส่งไฟล์ที่ได้รับการยืนยันแล้วไปที่เครื่องเลเซอร์ trotec ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่ถึง10นาที

  • ประกอบร่าง ตรายางด่วน

หลังจากได้ยางทางร้านมีสต๊อกตัวด้ามเป็นจำนวนมาก ทั้งแบบด้ามธรรมดาหรือหมึกในตัว ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่มาก

  • ลูกค้ารับของได้

เนื่องจากร้าน “ตรายางมีสุข”อยู่ในกรุงเทพ ถ้าต้องการด่วนลูกค้าสามารถมารับเองได้ที่ร้านหรือให้เราส่งLalamoveให้ได้

ขั้นตอนทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้รับ ตรายางด่วน น่าจะใช้เวลาในการผลิตทั้งหมดไม่เกิน1.5 ชั่วโมงเท่านั้น